Rueda de Casino P3 podstawowy

Termin: wtorki, 19:20 - 20:35 (Sala 3) Instruktorzy: Krzyś Salsero Data rozpoczęcia: 31.07.2018

Kubański styl salsy tańczony po kole z częstą zmianą partnerów. Tancerze i tancerki w parach poruszają się dookoła wspólnego środka wykonując figury i zmieniając kierunek. Główna część lekcji to nauka nowych elementów tańca w parze. Podczas zajęć kursanci poznają mniej lub bardziej skomplikowane figury, które wykonywane są przez wszystkich równocześnie po usłyszeniu określonego hasła podawanego przez prowadzącego (kantora). Każdy nowy element tańca jest ćwiczony przez praktyczne zastosowanie go do wolnej i szybszej muzyki. Przed zapisaniem się na Ruedę de Casino polecamy skończyć przynajmniej jeden stopień salsy kubańskiej w parach.

 

KURS JEST KONTYNUOWANY NA POZIOMIE P3

Zapisz się!