Kike i Nahir w Salsa Siempre!

Miejsce: Studio Tańca Salsa Siempre

Wiosna ‼️‼️‼️
Jeszcze do niej daleko, ale możesz już zaplanować majowe weekendy ?

Zmysłowe rytmy Bachaty będą królować od 22/05-24/05/2020 w @salsasiempre??

A to wszystko za sprawą @Kike&Nahir-Naszych Gości ?

Krótko o artystach⬇️
Kike i Nahir tańczą razem od 2018 roku i są rozpoznawalni na całym świecie, a popularność zdobyli jeszcze zanim stali się parą taneczną. Byli Gości w Norwegii Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Polsce , Chinach, we Włoszech, Holandii, Argentynie, Szwecji, Francji, Singapurze i Rosji.

Pochodzą z Hiszpanii i Argentyny. Na co dzień mieszkają w Kadyksie .

Plan działania⬇️

6 godzin zajęć z Naszymi Gośćmi
2 godziny z Magdą i Wojtkiem

CENNIK
I Próg cenowy do 30/11/19
FULL PASS-240 PLN
DAY PASS- 150 PLN
II próg cenowy do 31/01/20
FULL PASS-260 PLN
DAY PASS-170 PLN
III próg cenowy do 29/02/20
FULL PASS- 280 PLN
DAY PASS-190PLN

IV próg cenowy do 31/03/20                                                                                                                                                                               FULL PASS-300 PLN                                                                                                                                                                                          DAY PASS-200 PLN

V próg cenowy do 22/05/20
FULL PASS- 320 PLN
DAY PASS -220 PLN

W DNIU WARSZTATÓW
FULL PASS- 340 PLN
DAY PASS-240 PLN

PARTY PASS- 50 PLN
PIĄTKOWA IMPREZA-20 PLN
SOBOTNIA IMPREZA-30 PLN
FULL PASS I DAY PASS UPOWAŻNIA DO WEJŚCIA NA PIĄTKOWĄ I SOBOTNIĄ IMPREZĘ

W GRUPIE SIŁA I 10% TANIEJ

1. NAPISZ DO NAS
2. PODAJ NAZWĘ GRUPY I LIDERA
3. OTRZYMASZ KOD ZNIŻKOWY
4. ZBIERZ 10 OSÓB I ODBIERZ GRATISOWEGO FULLPASSA

MIEJSCE Imprez oraz WARSZTATÓW podamy wkrótce

ZAPISY: wyślij zgłoszenie na biuro@salsasiempre.pl w tytule wiadomości wpisz BACHATA KIKE I NAHIR 2020.
Czekaj na potwierdzenie zapisu, następnie zrób przelew i wyślij dowód wpłaty na powyższy adres mailowy. Masz na to 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia! Po tym czasie zostaniesz usunięty z listy uczestników.

UWAGA

NIE ZWRACAMY PIENIĘDZY ZA ZAKUPIONY PASS! DO 15/05/20 MOZESZ GO PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE TEJ SAMEJ PŁCI.
WYSTARCZY, ŻE DO NAS NAPISZESZ I PODASZ DANE OSOBY, KTÓREJ PRZEKAZUJESZ PASS!

DO ZOBACZENIA W POZNANIU ?

***ENGLISH VERSION***
Spring‼ ️‼ ️‼ ️
It is still far away, but you can already plan May weekends ?

Bachata’s sensual rhythms must reign from 22/05/24/05/2020 at @ salsasiempre?

And all this thanks to Kike and Nahir, whom we host

Briefly about the artists⬇️
Kike and Nahir have been dancing together since 2018 and they are recognized worldwide. They gained popularity even before they became a dance couple. They have visited Norway, Germany, Great Britain, Austria, Poland, China, Italy, the Netherlands, Argentina, Sweden, France, Singapore and Russia so far.

They come from Spain and Argentina, they live in Cadiz on a daily basis – the place where bachata was born.

Action plan

6 hours of classes with our guests
2 hours with Magda and Wojtek

PRICE LIST
Prog I Prog price up to 30/11/19
FULL PASS-240 PLN
Day ticket – PLN 150
PRÓG II price threshold up to 31.01.20
FULL PASS-260 PLN
DAILY CARD – 170 PLN
III price threshold until 31/03/20
FULL PASS – 280 PLN
BELT DAY – PLN 190
IV price threshold until 22/05/20
FULL PASS – PLN 300
DAILY CARD -200 PLN

WORKING DAY
FULL PASS – 320 PLN
DAILY CARD – 220 PLN

PARTY PASS – 50 PLN
FRIDAY PARTY – PLN 20
PROPERTY PARTY -30 PLN

FULL PASS WORD AND DAY PASSWORD AUTHORIZES TO ENTRY TO FRIDAY AND SATURDAY PARTY

STEENGTH IS IN THW GROUP! AND THE SERVICE IS ALSO 10% CHEAPER

1. SEND US A MESSAGE
2. PROVIDE US WITH THE NAME OF THE GROUP AND ITS TUTOR
3. YOU WILL RECIEVE DISCOUNT CODE
4. FIND 10 PEOPLES AND GET FULLPASS EXTRA

ENTRIES: send an application to biuro@salsasiempre.pl in the title of the message enter BACHATA KIKE I NAHIR 2020.
Wait for confirmation of the Subscription, then make a transfer and send proof of payment to the above email address.

??ATTENTION??

WE WILL NOT REFUND YOUR PASS! UP TO 15/05/20 YOU CAN PASS IT TO ANOTHER PERSON OF THE SAME GENDER.
IT IS JUST FOR YOU TO WRITE TO US AND ENTER THE DATA OF THE PERSON YOU TRANSFER TO PASS!

SEE YOU IN POZNAŃ ?